Miejsca Pamięci

BARCIN (miasto w powiecie żnińskim)

1. Na ścianie domu przy ul. 4 Stycznia 27 upamiętniono miejsce, w którym przygotowywano powstanie i skąd 4 I 1919 r. wyruszyły pierwsze oddziały do walki. Betonową tablicę wmurowano w styczniu 1949 r.

2. Na wschodnim skraju cmentarza przy ul. Żnińskiej znajduje się mogiła, w której pochowano Feliksa Wiśniewskiego (1899-1919), st. szeregowca z 8. kompanii 4. pułku strzelców wielkopolskich, poległego 8 V 1919 r. pod Jeziorami, i jego młodszej siostry Salomei. W 2001 r. grób otrzymał nową granitową płytę i nagrobek z czarnego kamienia.