Miejsca Pamięci

BASZKÓW (gmina Zduny, powiat krotoszyński)

Na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce na prawo od głównej alejki, znajduje się symboliczny grób parafian poległych w latach 1914-20, otoczony betonowym krawężnikiem. Na betonowym nagrobku widnieje we wnęce tablica z 63 nazwiskami, między którymi na samej górze umieszczono nazwiska dwóch pochowanych w tym grobie ofiar powstania wielkopolskiego: Marcina Dąbrowskiego, poległego pod Rawiczem, i Stanisława Pawlewskiego (1899-1919), który poległ 19 II pod Korzeniem.