Miejsca Pamięci

BABIMOST (miasto w powiecie zielonogórskim)

1. Na pl. Powstańców Wlkp. znajduje się duży głaz na niskim betonowym cokole, ustawiony w lutym 1959 r. Obecnie na jego przedniej stronie widnieje ozdobiona wizerunkiem orła metalowa tablica z napisem poświęconym powstańcom wielkopolskim oraz bohaterom walk o polskość i wolność ziemi babimojskiej, a także datami 1655 – 1919 – 1945.

2. W północno-wschodniej części cmentarza parafialnego przy ul. Wolsztyńskiej usytuowany jest zbiorowy grób powstańców wielkopolskich, poległych na początku 1919 r. w walkach o wyzwolenie miasta i okolic. Otacza go ogrodzenie betonowe na słupkach. Między dwiema częściami mogiły ustawiono pomnik – nieregularny pionowy element granitowy, z którego wyłania się płaskorzeźbiony krzyż, z czarną tablicą ku czci poległych bojowników. Na lewej krawędzi mogiły umieszczono prostopadle czarną płytę kamienną, na której widnieją nazwiska, wiek i miejsce zamieszkania dziesięciu pochowanych tu powstańców z Podmokla Małego, Babimostu, Nowego Kramska i Chobienic (z tym że Karol Przybyła pochowany jest na cmentarzu w Chobienicach). LS odnotowuje dziewięciu spośród nich.