Miejsca Pamięci

BNIN (południowa część miasta Kórnik, powiat poznański)

1. Na frontowej ścianie kościoła parafialnego (poewangelickiego) przy ul. Jeziornej, na prawo od wejścia, widnieje marmurowa tablica z nazwiskami 92 parafian z Bnina i dziesięciu okolicznych wsi, poległych w latach 1914-20. Spośród nich LS wymienia Wacława Skałeckiego z Czołowa, szeregowca z 9. pułku strzelców wielkopolskich, zmarłego wskutek choroby 27 VIII 1919 r. w Poznaniu. Tablicę wystawiła miejscowa organizacja Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

2. Po południowej stronie placu przy ul. Kościelnej, na którym dawniej stał kościół parafialny, znajduje się neoklasyczny grobowiec rodziny Celichowskich. Wśród tablic umieszczonych na jego ścianie frontowej widnieje epitafium dr. Stanisława Celichowskiego (1885-1947), adwokata, dowódcy kompanii kórnickiej w powstaniu wielkopolskim, którego prochy spoczywają na cmentarzu w Londynie.

3. Na cmentarzu parafialnym (dojście ul. Cmentarną), blisko wejścia po lewej stronie, urządzono wydłużony zbiorowy grób poległych za wolność Ojczyzny. Otoczony jest ogrodzeniem betonowym na kamiennej podmurówce, z nagrobkiem z 1925 r. w formie płaskorzeźbionego krzyża wyłaniającego się z kamiennego bloku. Niżej umieszczono tablicę z nazwiskami siedmiu powstańców z 4. kompanii śremskiej poległych 17 I 1919 r. pod Łomnicą i jednego szeregowca (ułana), który zmarł w Poznaniu wskutek choroby w 1920 r. (według LS 13 III 1919 r.).