Miejsca Pamięci

CEREKWICA (gmina Rokietnica, powiat poznański)

1. Wśród tablic w kruchcie kościoła parafialnego znajduje się marmurowa tabliczka ku czci poległych w walkach o niepodległość: plutonowego Józefa Grzesiaka (1891-1919) z 1. kompanii 1. wielkopolskiego batalionu saperów, poległego 18 II (według LS 21 II) pod Rynarzewem, szeregowca Jana Bociana (1895-1919), zmarłego z ran 12 I pod Szubinem, i szeregowca Franciszka Rakowskiego (1899-1919) z 10. pułku strzelców wielkopolskich, który zmarł 28 VI z ran odniesionych pod Szubinem. U dołu tabliczka ozdobiona jest wizerunkiem czapki powstańczej na dwóch skrzyżowanych szablach.

2. Na starym cmentarzu parafialnym (przy ul. Żalewskiej), na prawo od wejścia, spoczywają w zbiorowym grobie Józef Grzesiak i Jan Bocian (patrz wyżej). Na mogile, otoczonej ogrodzeniem łańcuchowym na betonowych słupkach, wzniesiono w 1919 r. betonowy pomnik z krzyżem i płaskorzeźbą głowy Chrystusa oraz napisem informacyjnym. Grób i jego otoczenie odrestaurowano przed 90. rocznicą powstania, co upamiętniono odsłoniętą 28 XII 2008 r. w sąsiedztwie metalową tablicą na niedużym kamieniu.