Miejsca Pamięci

CHWAŁKOWO KOŚCIELNE (gmina Książ Wielkopolski, powiat śremski)

Na cmentarzu parafialnym (położonym przy drodze do Krucza), niedaleko wejścia na lewo od głównej alejki, znajduje się symboliczna mogiła powstańców wielkopolskich, otoczona ceglanym obramowaniem. Na niej wzniesiono w 1948 r. pomnik w postaci figury Chrystusa na kwadratowym ceglanym słupie, na którym umieszczono kamienną tablicę z nazwiskami 10 poległych powstańców i napisem ku ich czci. LS bliższe dane podaje tylko o kapralu Michale Dudziaku (1896-1920), zmarłym 22 I w szpitalu polowym w Poznaniu, i szeregowcu Stanisławie (w LS Andrzeju) Szymczaku (1892-1919), poległym 9 II pod Robczyskiem.