Miejsca Pamięci

GRANOWO (wieś gminna w powiecie grodziskim)

1. Na ścianie domu parafialnego (ul. Szkolna 2) 8 I 1989 r., w 70. rocznicę powstania, staraniem społeczeństwa Granowa i ZBoWiD-u odsłonięto tablicę brązową (proj. Zygmunt Wujek). Upamiętnia ona miejsce, skąd 5 I 1919 r. wyruszył do walki na froncie ponad 80-osobowy miejscowy oddział powstańczy, który utworzono z inicjatywy ks. Aleksego Spychalskiego, a jego dowództwo objął Józef Chojnacki (patrz niżej). Wypisano tu także nazwisko Michała Hoffmanna (patrz niżej). Tablica dekorowana jest płaskorzeźbami księdza i dowódcy, czapki powstańczej i skrzyżowanych szabel na tle orła w koronie oraz niewielkimi wizerunkami krzyży powstańczego i Virtuti Militari, a niżej umieszczono parapet do ustawiania kwiatów.

2. Przy kościele parafialnym wśród mogił pozostałych po znajdującym się tu dawniej cmentarzu zachował się po zachodniej stronie dzwonnicy grób Michała Hoffmanna (1900-19), szeregowca z 3. batalionu grupy zachodniej, poległego 11 II pod Zbąszyniem (według LS pod Miedzichowem). Na 90. rocznicę powstania grób otrzymał nową kamienną płytę z nagrobkiem ozdobionym krzyżem i wizerunkiem orła, a jego otoczenie wyłożono płytkami kamiennymi. Przy mogile 27 XII 2005 r. umieszczono ufundowaną przez kombatantów tablicę ku czci powstańców.

3. We wschodniej części cmentarza parafialnego przy ul. Poznańskiej, przy poprzecznej alejce, pochowany jest w grobie rodzinnym sierżant Józef Chojnacki (1888-1960), komendant miejscowego oddziału walczącego w powstaniu wielkopolskim. Mogiłę płasko nakrywa płyta lastrykowa, na której znajduje się napis informacyjny.