Miejsca Pamięci

KŁECKO (miasto w powiecie gnieźnieńskim)

1. Na ścianie domu przy pl. Powstańców Wlkp. 22 (na narożniku rynku i ul. Kościuszki) czarna tablica ozdobiona krzyżem powstańczym upamiętnia miejsce zorganizowania się 28 XII 1918 r. kompanii kłeckowskiej pod dowództwem podporucznika Edmunda Rogalskiego. Ufundowaną przez społeczeństwo miasta i gminy tablicę odsłonięto 27 XII 1984 r.

2. Na cmentarzu parafialnym, przy ogrodzeniu od strony południowej, znajduje się zbiorowa mogiła powstańców wielkopolskich poległych w styczniu i lutym 1919 r. na froncie północnym. Zbliżona jest kształtem do kwadratu i otoczona ogrodzeniem metalowym na betonowej podstawie. Grób uformowano w 1919 r., a w 1925 r. wzniesiono na nim pomnik w formie ściany z dekoracją neoklasyczną oraz tablicą z nazwiskami i miejscem pochodzenia dziewięciu pochowanych tu powstańców, poległych w styczniu i lutym 1919 r. na północnym froncie powstania. W trójkątnym zwieńczeniu pomnika widnieje tarcza z polskim orłem w koronie. W narożnikach mogiły z lewej strony rosną wysokie tuje. Ku uczczeniu poległych powstańców przy drodze prowadzącej do cmentarza posadzono w 1929 r. dziewięć lip (nie wszystkie zachowały się do dziś).