Miejsca Pamięci

KOPANICA (gmina Siedlec, powiat wolsztyński)

Na cmentarzu parafialnym, blisko wejścia po lewej stronie głównej dróżki, spoczywa Anna Sewohl (1902-19) z pobliskiego Nowego Jaromierza, łączniczka powstania, która zginęła 20 V nad Obrzańskim Kanałem Północnym jako ofiara zmartwychwstającej Ojczyzny Polskiej podczas przeprowadzania przez granicę polskiego lekarza. Grób jest obetonowany, ze zwieńczonym małym krucyfiksem nagrobkiem ze sztucznego kamienia, na którym we wgłębieniu umieszczono napis informacyjny.