Miejsca Pamięci

KÓRNIK (miasto w powiecie poznańskim)

1. Na ścianie kamieniczki przy pl. Niepodległości 43 (dawnym hotelu „Victoria”) Towarzystwo Powstańców i Wojaków umieściło 3 V 1927 r. marmurową tablicę między płaskorzeźbami mieczy oplecionych gałązkami laurowymi. Upamiętnia ona miejsce, w którym 11 XI 1918 r. utworzono kórnicką kompanię powstańczą, uczestniczącą następnie w oswobodzeniu Poznania, a potem walczącą pod Zbąszyniem, Lesznem, Rawiczem i Kępnem.

2. Na frontowej ścianie kościoła, na prawo od głównego wejścia, widnieje wydłużona marmurowa tablica z nazwiskami 118 parafian poległych w latach 1914-20 oraz jednego, który zginął w 1926 r. Wśród 10 osób poległych w 1919 r. są również powstańcy wielkopolscy (w LS wymieniono pięciu z nich, którzy stracili życie w styczniu 1919 r. w walkach pod Zbąszyniem i Szubinem). Tablicę ufundowało w 1929 r. Towarzystwo Powstańców i Wojaków.

3. Na skwerze pośrodku pl. Powstańców Wlkp. 27 XII 2008 r. odsłonięto pomnik ku czci uczestników powstania (proj. Adam Wójkiewicz), ufundowany przez mieszkańców gminy. Ma on formę ustawionych pionowo dwóch nieregularnych elementów kamiennych naśladujących flagę, na których widnieją metalowe płaskorzeźby trzech żołnierzy oraz orła w koronie nad napisem pamiątkowym. Z boku znajduje się podstawa pod znicz w formie słupka z kostek granitowych. Takimi kostkami wybrukowano też otoczenie pomnika.

4. Na cmentarzu parafialnym przy ul. 20 Października, po prawej stronie przy końcu poprzecznej alejki, urządzono w 1925 r. kwaterę grobów powstańców wielkopolskich. Otacza ją ogrodzenie łańcuchowe na wysokich słupkach betonowych, wewnątrz którego w oddzielnych, jednakowych mogiłach pochowano ośmiu poległych. Pośrodku znajduje się wysoki krzyż betonowy, na którego cokole umieszczono tablicę z napisem, a także z informacją, że dziewiąty powstaniec z Kórnika pochowany jest pod Zbąszyniem. LS wymienia nazwiska sześciu poległych, którzy stracili życie w styczniu 1919 r. pod Łomnicą, Szubinem i Zbąszyniem (w czterech przypadkach z innym miejscem i w jednym z inną datą śmierci); jedno nazwisko jest nieznane.

Zobacz też Bnin.