Miejsca Pamięci

LESZNO (miasto powiatowe i powiat grodzki)

1. W parku przy pl. Kościuszki, przed pałacem Sułkowskich (obecnie siedzibą Starostwa Powiatowego), wznosi się pomnik powstańców wielkopolskich w formie niewysokiego słupa o przekroju prostokątnym, wykonany z szarego piaskowca, zwieńczony hełmem starogreckim. Wypisano na nim datę wybuchu walk w rejonie Leszna 28 XII 1918, rok zbudowania pomnika 1924 i datę jego odtworzenia 28 XII 1957.

2. U zbiegu ulic Niepodległości i Konstytucji 3 Maja odsłonięto 10 XI 1991 r. pomnik w hołdzie twórcom Konstytucji 3 Maja oraz bohaterom walk o niepodległość Polski (proj. Ireneusz Daczka, architekt Ewa Winkowska). Przedstawia on wyrzeźbionego w metalu orła w koronie na kompozycji z głazów narzutowych. Niżej umieszczono tablice z napisami, a wokół mniejsze kamienie z datami upamiętniającymi ważne wydarzenia w dziejach narodu. Na jednym z nich widnieje rok 1918.

3. W północno-zachodnim narożniku cmentarza przy ul. Kąkolewskiej urządzono w 1935 r. kwaterę powstańców wielkopolskich ze 185 mogiłami o nagrobkach utrzymanych w większości w jednolitym stylu. Na końcu głównej alejki staraniem Związku Powstańców Wielkopolskich wzniesiono w 1950 r. pomnik z rzeźbą anioła i krzyżem powstańczym oraz tablicą z nazwiskami 28 uczestników powstania zamordowanych przez hitlerowców.