Miejsca Pamięci

ŁOWYŃ (gmina Międzychód, powiat międzychodzki)

1-2. W kruchcie kościoła parafialnego 15 VIII 2002 r., w 75-lecie wybudowania świątyni, odsłonięto czarną tablicę kamienną ku czci powstańców wielkopolskich, żołnierzy walczących o wolność i niepodległość oraz trzech tutejszych proboszczów zamęczonych w obozie hitlerowskim w Dachau. Zdobią ją orzeł w koronie, krzyż i herb Łowynia oraz napis Bóg – Honor – Ojczyzna. W 2004 r., w 85. rocznicę powstania wielkopolskiego, w kruchcie umieszczono drugą tablicę, dekorowaną wizerunkami polskiego orła oraz krzyży powstańczego i Virtuti Militari. Wypisano na niej nazwiska 13 uczestników powstania z Łowynia.

3. Na cmentarzu parafialnym, w zachodniej części przy kępie krzewów, znajduje się grób szeregowca Łukasza Kulika z Pakosławia, ranionego w styczniu 1919 r. podczas działań powstańczych i zamordowanego przez Niemców na tutejszej stacji kolejowej. Betonowy pomnik z 1924 r. został zastąpiony płytą kamienną i nagrobkiem z czarnego granitu dekorowanym wizerunkami orła w koronie i karabinu skrzyżowanego z szablą, który poświęcono 17 I 1996 r.