Miejsca Pamięci

MIESZKÓW (gmina Jarocin, powiat jarociński)

1. Pośrodku Rynku, w pobliżu domu, w którym urodził się generał brygady Stanisław Taczak (1874-1960), pierwszy głównodowodzący powstania wielkopolskiego, 16 I 2009 r. odsłonięto pomnik jemu poświęcony. Przedstawia on spiżową postać generała w mundurze powstańczym (rzeźb. Rafał Nowak). Inicjatorem budowy pomnika był burmistrz Jarocina. Na niskim cokole, obłożonym płytami z czarnego kamienia, wypisano fakty z życia generała oraz nazwy jednostek, które wsparły budowę pomnika.

2. Na ścianie zabytkowego dworku 28 XII 1980 r. odsłonięto tablicę z polerowanego granitu (proj. Stanisław Kozielski), ufundowaną przez społeczeństwo ziemi jarocińskiej. Napis na niej mówi, że w miejscowości tej urodził się Stanisław Taczak (patrz wyżej).

3. Miejscowa Szkoła Podstawowa 16 I 2009 r. otrzymała imię gen. Stanisława Taczaka. Z tej okazji na budynku, na prawo od głównego wejścia, odsłonięto metalową tablicę z podobizną patrona.