Miejsca Pamięci

TRZCINICA (wieś gminna w powiecie kępińskim)

Na budynku Urzędu Gminy (ul. Jana Pawła II 47) 12 X 1973 r. odsłonięto czarną kamienną tablicę, ufundowaną przez społeczeństwo gminy ku czci poległych w walce o wolność i niepodległość Polski powstańców wielkopolskich, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego. U góry tablicy umieszczono stylizowany krzyż Virtuti Militari oraz daty 1918-19 i 1939-46. Niżej przy ścianie znajduje się rodzaj marmurowego cokołu z napisem upamiętniającym 30-lecie Ludowego Wojska Polskiego.