Upamiętnianie

Wielkopolski Krzyż Powstańczy

Odznaczenie na zdjęciu pochodzi z archiwum rodziny Matysik

 

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym sporządzona została dla upamiętnienia osób biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim, którzy zostali uhonorowani tym odznaczeniem. Jest to jedyna kompletna lista, bowiem sporządzono ją w oparciu o oryginalne uchwały Rady Państwa (1957-1989), jak również postanowienia Prezydenta PRL (1989) i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1999).