Śladami Powstania Wielkopolskiego


HISTORIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918–1919

NAJWAŻNIEJSZA LITERATURA:

 1. Anders P., Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993, wyd. II 2003.
 2. Bauer P., Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań 1988.
 3. Benyskiewicz J., Szczegóła H., Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, Zielona Góra 1998.
 4. Ciszak A., Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Września 1968.
 5. Czubiński A., Powstanie Wielkopolskie. Geneza – rozwój – znaczenie, Poznań 1978, wyd. II 1988.
 6. Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B., Powstanie Wielkopolskie, Warszawa–Poznań 1978, wyd. II 1983, wyd. III 1988.
 7. Jabłoński T., Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Warszawa 1936.
 8. „Kronika Wielkopolski” 1978 nr 4 (17) i 2008 nr 4 (128).
 9. Kubiak S., Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1963.
 10. Kubiak S., Materiały bibliograficzne do historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, „Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka” nr 5, Poznań 1969.
 11. Lewandowski W., Załęski A., Bój o Szubin dnia 11 stycznia 1919 r., t. I-II, Poznań 1936-37.
 12. Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1938.
 13. Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, pod red. Z. Kościańskiego i Z. Wartla, Poznań 2002.
 14. Na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wspomnienia, Poznań 1973.
 15. Polak B., Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Poznań 1988.
 16. Polakowie I. i B., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Kronika wydarzeń, Koszalin 1989.
 17. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Bibliografia w wyborze, Poznań 1988.
 18. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów, pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 2003.
 19. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł, Poznań 1983.
 20. Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, pod red. B. Polaka, t. I-III, Poznań 2005-2007.
 21. Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1979.
 22. Rocznik dziejów powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. I, Poznań 1947.
 23. Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, pod red. A. Czubińskiego i B. Polaka, Poznań 2002.
 24. Tomaszewski J., Walki o Noteć. Żnin–Łabiszyn–Szubin–Rynarzewo 1918/1919, Poznań 1930.
 25. Wieliczka Z., Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1931.
 26. „Wielkopolski Powstaniec”, Poznań od 1995.
 27. Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1985.
 28. Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Poznań 1970.
 29. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i opr. J. Karwat, Poznań 2007.
 30. Wygocki Z., Gniezno i powiat gnieźnieński w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Poznań 1988.

 

Wybierz Strony