Miejsca Pamięci

MOST NA NOTECI (gmina Szamocin, powiat chodzieski)

Przy szosie z Szamocina do Białośliwia, po południowej stronie mostu na Noteci, 14 V 2011 r. ustawiono dwa niewielkie kamienie. Na prawym znajduje się napis przypominający o zdobyciu tej przeprawy przez powstańców pod dowództwem podporucznika Maksymiliana Bartscha w nocy 11/12 I 1919 r., na lewym kamieniu wypisano nazwiska 11 uczestników tej akcji.