Miejsca Pamięci

NOWA SÓL (miasto powiatowe w województwie lubuskim)

1. Na pl. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich stoi odsłonięty 11 XI 2015 r. pomnik bohaterom walk o Polskę, składający się ze stylizowanego orła i płyty z wizerunkiem orderu Virtuti Militari.

2. Na cmentarzu przy ul. Wandy 18 XII 2015 r. odsłonięto kamienną tablicę na prostokątnym cokole, na której wypisano nazwiska 26 uczestników powstania wielkopolskiego spoczywających na tym cmentarzu.