Miejsca Pamięci

WYSZYNY (gmina Budzyń, powiat chodzieski)

Przed budynkiem domu kultury ustawiono kamień upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Znajduje się na nim czarna tablica dekorowana proporczykiem z orłem bez korony i wizerunkiem krzyża powstańczego. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 7 X 2018 r.