Miejsca Pamięci

ZIELINIEC (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński)

Na cmentarzu parafialnym, po prawej stronie głównej dróżki, znajduje się grób Jana Filipiaka (1891-1919), sierżanta z 1. wielkopolskiego batalionu saperów, poległego 10 II pod Szubinem (wg LS rannego 1 II i zmarłego trzy dni później). Mogiłę od 2013 r. nakrywa płyta kamienna dekorowana krzyżem powstańczym.