Miejsca Pamięci

BOJANOWO (miasto w powiecie rawickim)

1. Przed gmachem Zespołu Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich (ul. Dworcowa 29), wewnątrz ogrodzenia, 27 VI 1987 r. odsłonięto pomnik ufundowany przez wychowanków, nauczycieli i pracowników Zespołu. Ma on formę wielkiego głazu o spękanej powierzchni, ustawionego na mniejszych kamieniach. Z przodu umieszczono na nim tablicę metalową z krzyżem powstańczym, napisem ku czci powstańców wielkopolskich i datą 12 I 1987. U góry widnieje kompozycja metalowa z orłem i datami 1918-1919. Z boków i na stojącym po lewej stronie maszcie przytwierdzono liczne ostro zakończone metalowe trójkąty. Wokół pomnika urządzono kwietnik.

2. Na cmentarzu parafialnym (położonym przy szosie do Ponieca, dojście ul. 17 Stycznia), przy końcu głównej alejki po jej lewej stronie, urządzono kwaterę grobów uczestników powstania wielkopolskiego. Prawie wszystkie mogiły mają podobne przykrycia ze sztucznego kamienia i takie same nagrobki dekorowane krzyżami o szerokich ramionach. Powstańcy pochowani są też w innych miejscach tego cmentarza.