Miejsca Pamięci

BOLEWICE (gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski)

Na cmentarzu, znajdującym się przy kościele parafialnym, 20 VIII 2000 r. odsłonięto pomnik powstańców wielkopolskich (proj. Paweł Wierkiewicz), ufundowany przez mieszkańców Bolewic i Grudnej. Ma on formę wolno stojącej tablicy z czarnego granitu, dekorowanej wizerunkami krzyży powstańczego i Virtuti Militari, na której wypisano nazwiska 31 uczestników powstania z wymienionych wsi.