Miejsca Pamięci

BOREK (gmina Jutrosin, powiat rawicki)

Na cmentarzu parafii dubińskiej, w ostatnim rzędzie pod płotem od strony zachodniej, spoczywa Andrzej Kaczmarek z Domaradzic (1886-1919), sierżant z 1. kompanii 1. Pułku Piechoty Powiatu Rawickiego, zmarły 17 II w Krobi z ran odniesionych podczas walk na południowym froncie powstania wielkopolskiego. W 2003 r. mogiłę nakryto płytą lastrykową i ustawiono nowy nagrobek z czarnego kamienia.