Miejsca Pamięci

BOROWO (gmina Szamocin, powiat chodzieski)

W pobliżu głównego skrzyżowania wsi, przed domem nr 16, znajduje się niski bielony obelisk zwieńczony wyciętym z blachy krzyżem powstańczym. Upamiętnia on miejsce śmierci Mariana Suwalskiego (1886-1919), powstańca z Margonina, który 15 I tu zginął. Czarną tablicę na obelisku ufundowało w 1979 r. koło ZBoWiD z Margonina.