Miejsca Pamięci

BRENNO (gmina Wijewo, powiat leszczyński)

1-2. W głębi południowej, starszej części cmentarza parafialnego, w odległości kilkunastu metrów od siebie znajdują się dwa groby o jednakowych lastrykowych nagrobkach w formie krzyża o krótkich ramionach i takich samych płytach. Spoczywają w nich szeregowcy Jan Ozimina (1901-19), zmarły 14 II z ran odniesionych pod Zaborówcem, oraz Franciszek Zawadzki, zmarły w 1920 r. Na krzyżu wykuto nazwisko pochowanego i napis powstaniec wielkopolski 1918-1919; oprócz tego u podstawy krzyża umieszczono emaliowaną tabliczkę z informacją o powstańcu.

3. Na tym samym cmentarzu, przy poprzecznej alejce prowadzącej do ołtarza polowego, na grobie małżeństwa Furmańczaków znajduje się czarna kamienna tablica informująca, że pochowany jest tu również Adam Kaźmierski (1872-1928), Dow. Powst. Wielkopol. w Brennie, i jego żona