Miejsca Pamięci

BUKOWIEC (gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski)

1. Na cmentarzu parafialnym, na prawo od głównej bramy, znajduje się kaplica NMP Bolesnej z 1926 r. (dawna kostnica). Ponad wejściem współtowarzysze broni umieścili na niej tablicę upamiętniającą Feliksa Piętę (w LS Piętkę, 1895-1919), który poległ 9 II pod Łomnicą. Na znajdującym się przed kaplicą jego grobie, otoczonym ogrodzeniem z rur na słupkach betonowych, w 2007 r. odsłonięto granitową tablicę dekorowaną orzełkiem na tle krzyża powstańczego (proj. Paweł Wierkiewicz).

2. W grudniu 2009 r. staraniem Urzędu Miasta i Gminy przy głównej bramie cmentarzu stanęła tablica z nazwiskami 20 uczestników powstania tu spoczywających i lokalizacją ich grobów.