Miejsca Pamięci

BUKÓWIEC GÓRNY (gmina Włoszakowice, powiat leszczyński)

1. Na ścianie domu przy ul. Powstańców Wlkp. 124 kamienną tabliczką odsłoniętą 6 I 1989 r. upamiętniono siedzibę miejscowej placówki powstańczej. Tabliczkę ozdabia stylizowany wizerunek orła w koronie.

2. We wnękach na północnej ścianie kościoła parafialnego znajdują się trzy tablice wymieniające parafian, którzy stracili życie w obu wojnach światowych. Na umieszczonej po prawej stronie marmurowej tablicy z 1931 r. widnieje u dołu siedem nazwisk parafian poległych w latach 1919-20 w obronie Wiary i Ojczyzny (LS wymienia tylko dwóch pochowanych przy kościele – patrz niżej).

3. Na przylegającym do kościoła cmentarzu parafialnym, przy głównej alejce po prawej stronie, pochowano Andrzeja Nowaka (1897-1919) i Franciszka Świętka (w LS Świętki, 1899-1919), szeregowców z grupy leszczyńskiej, poległych 11 II w Jezierzycach Kościelnych. Grób ma obramowanie betonowe i zwieńczony krzyżem kamienny nagrobek o nieregularnych kształtach.