Miejsca Pamięci

CHOBIENICE (gmina Siedlec, powiat wolsztyński)

W zachodniej części cmentarza parafialnego urządzono pod murem kwaterę grobów powstańców wielkopolskich, otoczoną betonowym krawężnikiem. Znajduje się tu dziesięć mogił ziemnych, a pośrodku zwieńczony krzyżem jasny nagrobek z metalową plakietką Matki Boskiej Częstochowskiej i napisem: Cześć bohaterom! Po bokach wypisano nazwiska pochowanych tutaj osób. W przypadku pięciu poległych w lutym i marcu 1919 r. na zachodnim froncie powstania LS trzykrotnie podaje inny rok urodzenia i dwukrotnie inną datę śmierci. Spośród pięciu zmarłych w 1920 r. LS uwzględnia Franciszka Setnego, zmarłego 14 I wskutek choroby w Poznaniu, oraz Edwarda Andrysa i Franciszka Marcińca, którzy mieli zginąć 15 II 1919 r. pod Grójcem Wielkim.