Miejsca Pamięci

CIOSANIEC (gmina Sława, powiat wschowski)

Na cmentarzu obok kościoła parafialnego, w części północnej, znajduje się mogiła ziemna otoczona drewnianym płotkiem. Pochowano w niej dwóch nieznanych powstańców wielkopolskich, poległych w styczniu 1919 r. w okolicach wsi. Spoczywają tu zapewne Adam i Franciszek Nowiccy z Wielichowa, lat 22 i 40, według LS ujęci 12 II do niewoli pod Kargową, zbiegli z obozu jenieckiego w Żaganiu i zabici przez Niemców 13 III 1919 r.