Miejsca Pamięci

CZARNKÓW (miasto powiatowe)

1. Przy ogrodzeniu kościoła św. Marii Magdaleny, w narożniku od strony rynku (pl. Wolności), 8 I 2019 r. odsłonięto pomnik Na chwałę powstańcom wielkopolskim i księżom katolickim. Składa się on z metalowej rzeźby idącego powstańca z karabinem oraz ozdobionego orłem odcinka muru z napisem. Autorem rozwiązania był Jarosław Bogucki.

2. W sąsiedztwie starego cmentarza przy ul. Kościuszki stoi pomnik ku czci poległych za Ojczyznę. Ma on formę głazu narzutowego na niewielkim podwyższeniu, na którym umieszczono metalową tarczę z orłem w koronie oraz daty 1918 1920 1939 1945. Tablica, położona ukośnie u stóp głazu, informuje, że pomnik został ufundowany przez społeczeństwo ziemi czarnkowskiej we wrześniu 1989 r.

3. Na skraju tego cmentarza, na prawo od bramy, znajduje się zbiorowy grób w kształcie litery T. Na końcu krótszego ramienia umieszczono ufundowany przez mieszkańców miasta nagrobek w formie dwóch elementów trapezowych z odznaką grunwaldzką i napisem ku czci poległych. Pod nią na dwóch poziomych płytach wymieniono 15 poległych powstańców wielkopolskich, w tym ośmiu, którzy zginęli 8 I 1919 r. w czasie obrony miasta przed atakiem niemieckim (LS w trzech przypadkach podaje nieco inną formę nazwiska), a pozostali stracili życie między lutym a lipcem na terenie powiatu czarnkowskiego. Spoczywa tu także sześciu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1945 r.