Miejsca Pamięci

CZEMPIŃ (miasto w powiecie kościańskim)

1. Na cmentarzu parafialnym przy ul. Poznańskie Przedmieście, na osi głównej alejki przy centralnym krzyżu, spoczywa szeregowiec Stanisław Kuczmerowicz (1886-1919), poległy 11 I pod Zbarzewem. Na mogile znajduje się nagrobek z 1923 r., później ozdobiony krzyżem powstańczym. S. Kuczmerowicza upamiętniono również nazwą ulicy w mieście. Groby innych uczestników powstania na tym cmentarzu ozdobiono wizerunkami krzyża powstańczego.

2. W centralnej części cmentarza parafialnego pochowano również Michała Bartlitza (1901-19), sapera z 5. batalionu 3. pułku artylerii polowej, zmarłego wskutek choroby 13 X (wg LS 13 IX w Mińsku Litewskim). Grób nakryty jest płytą kamienną.

3. Ulica prowadząca od dworca kolejowego w kierunku folwarku nosi imię Stanisława Kuczmerowicza. Na początku ulicy staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej umieszczono tablicę z tworzywa z krótką informacją o jej patronie.