Miejsca Pamięci

CZERLEJNO (gmina Kostrzyn, powiat poznański)

1. W zachodniej części wsi, w rozwidleniu dróg do Trzeku Dużego i Małego, wznosi się wysoki obelisk na schodkowym podwyższeniu, z płaskorzeźbą Matki Boskiej Częstochowskiej od wschodu oraz tablicą ze sztucznego kamienia i orłem w koronie od strony zachodniej. Na tablicy umieszczono napis ku czci poległych powstańców wielkopolskich oraz tych, którzy oddali życie za Polskę w latach 1939-45. Pomnik wystawiono w 1928 r. i zrekonstruowano z okazji 110-lecia miejscowego Kółka Rolniczego, które obchodzono 22 XI 1984 r.

2-3. Na cmentarzu parafialnym (położonym przy drodze do Gułtów), po lewej stronie głównej alejki blisko bramy wejściowej, spoczywa Bernard Kozłowski (1900-19), szeregowiec z batalionu poznańskiego, który poległ 11 I pod Szubinem. Pojedynczy grób nakrywa lastrykowy nagrobek z krzyżem i płasko ułożoną czarną tablicą informacyjną. Na znajdującym się za tą mogiłą sąsiednim grobie umieszczono tabliczkę kamienną upamiętniającą pochowanego w nim szeregowca Stanisława Utratę (1897-1919), który zginął (według LS utonął) 12 IX pod Stęszewem.