Miejsca Pamięci

CZERNIEJEWO (miasto w powiecie gnieźnieńskim)

Na cmentarzu przy ul. Wrzesińskiej, w głębi na lewo od głównej alejki, znajduje się zbiorowy grób powstańców wielkopolskich, urządzony w 1923 r. i po odrestaurowaniu odsłonięty na nowo 28 X 2008 r. Nakryty jest betonową płytą, na której położono ukośnie tablicę z czarnym krzyżem Virtuti Militari i datami 1918-1919. Nad mogiłą wzniesiono okazały nagrobek z tarczą z orłem i marmurową tablicą z nazwiskami pochowanych tu czterech powstańców: Leona Bekasińskiego (ok. 1899-1919), poległego w styczniu 1919 r. (w LS niewymienionego), Stanisława Plucińskiego (brak bliższych danych), kaprala Wincentego Plucińskiego (1896-1919), zmarłego 15 II 1919 r. w Żninie z odniesionych ran, oraz kanoniera Jana Wojciechowskiego (1894-1919), poległego 23 I pod Szubinem. Wokół ustawiono ogrodzenie łańcuchowe na słupkach betonowych.