Miejsca Pamięci

DĘBNICA (gmina Kłecko, powiat gnieźnieński)

Na cmentarzu przy kościele parafialnym, na prawo od głównej alejki, znajduje się grób powstańca Franciszka Karasińskiego (1897-1919), szeregowca z 4. pułku strzelców wielkopolskich, zmarłego 18 VII w szpitalu w Poznaniu z ran odniesionych pod Rynarzewem. Na mogile wzniesiono betonowy nagrobek w formie kwadratowego słupa o rowkowanych bokach, wysokości 2 m, zwieńczony półkulą z krzyżem. Na bokach słupa umieszczono trzy owalne medaliony; na środkowym wypisano nazwisko powstańca, z prawej – napis patriotyczny, a z lewej nazwiska czterech żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Nagrobek wystawiono w 1923 r., a odrestaurowano w latach 1946 i 1969.