Miejsca Pamięci

DĘBNICA (gmina Przygodzice, powiat ostrowski)

Przed budynkiem Domu Kultury 8 V 2002 r. odsłonięto wolno stojącą tablicę kamienną, umieszczoną na schodkowym cokole ceglanym, poświęconą walczącym i poległym w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich oraz w II wojnie światowej. U góry ozdobiona jest podobizną krzyża powstańczego. Zastąpiła ona tablicę, która od 15 IX 1968 r. znajdowała się na ścianie budynku.