Miejsca Pamięci

DĘBOWO (gmina Sadki, powiat nakielski)

W środkowej części cmentarza parafialnego (przy ul. Bohaterów), przy poprzecznej alejce, pochowano w zbiorowym grobie czterech powstańców wielkopolskich z 1. kompanii zwiadowczej (w tym dwóch skautów z IV Drużyny Skautowej im. Władysława Jagiełły z Poznania), zamordowanych przez Niemców 9 II 1919 r. na łąkach pod pobliskim Anielinem (LS odnotowuje trzech z nich, w przypadku Jana Brodowiaka podając Kcynię jako miejsce śmieci i Poznań jako miejsce pochówku). Urządzona w 1922 r. mogiła jest obetonowana, z ogrodzeniem łańcuchowym na słupkach betonowych. Zwieńczony krzyżem nagrobek ze sztucznego kamienia ma prostopadłościenny cokół, na którym stoi element trapezowy z metalową tablicą wykonaną w lutym 1985 r. staraniem 4. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej. U dołu z boku widnieje mała marmurowa tabliczka z napisem ku czci powstańców, ufundowana w tym samym roku przez mieszkańców wsi.