Miejsca Pamięci

DOLSK (miasto w powiecie śremskim)

1. Pośrodku pl. Wyzwolenia (rynku) w 1978 r. ustawiono pionowo duży kamień na obszernym cokole z płytek kamiennych. Na jego południowej stronie umieszczono metalową tablicę z orłem i mieczami grunwaldzkimi, wystawioną Bohaterom Ziemi Dolskiej poległym za Ojczyznę w latach 1918-19 i 1939-45.

2. Przed nowym budynkiem Gimnazjum (ul. Kościańska 8a) od strony ulicy znajduje się kompozycja z kamieni. Na największym z nich umieszczono tablicę metalową w hołdzie powstańcom wielkopolskim 1918-1919, z wizerunkiem krzyża powstańczego i sentencją spotykaną również na innych tablicach. Pomnik odsłonięto 14 IX 2007 r. w czasie uroczystości nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.

3. Na cmentarzu parafialnym, po lewej stronie prowadzącej pod górę poprzecznej alejki, w połowie wzniesienia, w 1960 r. w ramach obchodów 600-lecia miasta odsłonięto pomnik ku czci Bohaterów Ziemi Dolskiej, którzy stracili życie w latach 1939-45. Ma on formę niskiej kolumny, ustawionej na ceglanym cokole i zwieńczonej krzyżem na kuli. W ramach obchodów 90. rocznicy powstania wielkopolskiego pomnik odrestaurowano i umieszczono na cokole nową tablicę kamienną wymieniającą również poległych za Ojczyznę w czasie powstania.