Miejsca Pamięci

DOPIEWO (wieś gminna w powiecie poznańskim)

1. Na skwerze przed budynkiem dworca kolejowego stoi głaz narzutowy na niskim schodkowym cokole betonowym. Umieszczona na kamieniu metalowa tablica poświęcona jest Bojownikom o wolność i niepodległość Ojczyzny 1918-1945.

2. Na ścianie budynku Urzędu Gminy (ul. Leśna 1) 29 XII 2008 r. odsłonięto znacznych rozmiarów czarną kamienną tablicę, dekorowaną metalowymi wizerunkami krzyża powstańczego i herbu gminy. Wypisano na niej nazwiska dwóch dowódców i dwóch księży oraz 128 innych uczestników powstania wielkopolskiego z terenu gminy.

3. U zbiegu ulic Leśnej i Wyzwolenia, niedaleko stacji kolejowej, stoi figura Matki Boskiej. Na cokole ośmiobocznego słupa wmurowano czarną tablicę kamienną z napisem: Królowo Polski, Módl się za nami 1918-1919, Śluby 1957 Jasno-Górskie. Poprzednią figurę wzniesiono w tym miejscu w 1920 r. w podzięce za odzyskanie wolności.