Miejsca Pamięci

DORUCHÓW (wieś gminna w powiecie ostrzeszowskim)

1. Na lewo od wejścia do kaplicy grobowej Thielów, znajdującej się obok kościoła parafialnego, wmurowana jest czarna tablica kamienna ku czci członków tej rodziny zmarłych, zamęczonych i poległych w czasie II wojny światowej. Jako pierwszy wymieniony jest pułkownik Stanisław Thiel (1881-1943), dowódca powstania wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim, więziony w obozach hitlerowskich.

2. Na cmentarzu parafialnym, po północnej stronie poprzecznej alejki, znajduje się zbiorowy grób powstańców wielkopolskich: st. szeregowca Leona Nowaka (1898-1919) z Przytocznicy, poległego 24 VI w Podzamczu, Stefana Woźniaka (1887-1919) z Warszawy, poległego 9 II pod Teklinowem, i jednego o nieznanym nazwisku. Mogiłę kryje płyta ze sztucznego kamienia, na której położono ukośnie tablicę kamienną z krzyżem i napisem informacyjnym.