Miejsca Pamięci

DRAWSKO (wieś gminna w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim)

Przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. i Szkolnej, obok szkoły, wznosi się kapliczka o przekroju kwadratu, zwieńczona figurą Chrystusa pod daszkiem. Po jej bokach umieszczono trzy tablice z nazwiskami 83 poległych w latach 1914-18, 14 w latach 1918-19, 12 w 1939 r. i 19 ofiar z lat 1939-45. Spośród nich w LS wymieniony jest tylko szeregowiec Bartłomiej Piątek (1898-1919) z Pęckowa, poległy 15 II pod Grójcem Wielkim i pochowany w Nowej Wsi Zbąskiej. Kapliczkę ufundowała była gromada Drawsko z wdzięczności za odzyskanie wolności i dla chwały poległych.