Miejsca Pamięci

DUSZNIKI (wieś gminna w powiecie szamotulskim)

1. W pobliżu ronda w centrum wsi, na skraju parku podworskiego, znajduje się kopiec ziemny. Na jego stoku w 1974 r. wzniesiono betonowy pomnik – poprzedzoną schodami płaskorzeźbę figuralną na tle orła, która czci pamięć powstańców wielkopolskich, żołnierzy II wojny światowej i ofiar faszyzmu. Pomnik ufundowało społeczeństwo gminy w 30-lecie PRL.

2. Tutejszemu Gimnazjum (ul. Broniewskiego 3) 10 XI 2001 r. nadano imię Powstańców Wielkopolskich. Przed wejściem do nowego budynku postawiono wówczas niewielki kamień, na którego przedniej części widnieje czarna tablica z napisem: W hołdzie powstańcom wielkopolskim gimnazjaliści.