Miejsca Pamięci

GĄSAWA (wieś gminna w powiecie żnińskim)

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Leszka Białego, przy równoległej dróżce przebiegającej na prawo od alejki wejściowej, pochowano we wspólnym grobie dwóch szeregowców z kompanii żnińskiej: Michała Superczyńskiego z Oćwieki (1892-1919), poległego 11 I pod Żninem, i Stefana Grajka z Łysinina (1898-1919), który stracił życie 5 II pod Rynarzewem. Duży grób ziemny obramowany jest niskim i szerokim murkiem betonowym. Zwieńczony krzyżem nagrobek z tablicą informacyjną, kształtu zbliżonego do półkola, pochodzi z lat międzywojennych. Na tym cmentarzu spoczywają też inni, zmarli później powstańcy wielkopolscy.