Miejsca Pamięci

DZIERŻNICA (gmina Dominowo, powiat średzki)

1. W północnej części parku podworskiego, ponad krawędzią doliny niewielkiego strumyka, w 1920 r. wzniesiono kaplicę św. Andrzeja Boboli w formie świątyni greckiej z 18 kolumnami kompozytowymi rozmieszczonymi wokół budowli. Według napisu na tablicy nad wejściem kaplica upamiętnia poznańskiego gimnazjalistę Andrzeja (w LS Jędrzeja) Wize (1902-19; na tablicy błędny rok urodzenia), ochotnika z 1. pułku ułanów wielkopolskich, zmarłego 28 II w Poznaniu.

2. Za kaplicą, na północnym skraju parku, 27 XII 2008 r. odsłonięto głaz-pomnik, stojący na kwadratowej podstawie z kostek granitowych. Umieszczona na nim tablica kamienna, ozdobiona wizerunkiem krzyża powstańczego, upamiętnia powstańca Andrzeja Wize (patrz wyżej) i jego ojca Feliksa (1869-1928), delegata na Polski Sejm Dzielnicowy w 1918 r.