Miejsca Pamięci

GĘBICE (gmina Mogilno, powiat mogileński)

Na skwerze w północnej części Rynku 11 XI 1992 r. odsłonięto pomnik, przypominający kształtem międzywojenny pomnik powstańców wielkopolskich zniszczony przez hitlerowców w 1939 r. Ma on formę trapezowatego bloku kamiennego na schodkowym cokole, zwieńczonego krzyżem powstańczym, na którym wypisano daty 1918-1919 i 1939-1945. Na przedniej części bloku umieszczono czarną tablicę z wizerunkiem pomnika przedwojennego, a także napisem ku czci 46 mieszkańców poległych w powstaniu wielkopolskim i na froncie wschodnim w latach 1920-21 oraz 40 osób, które straciły życie w 1939 r. podczas obrony ziemi mogileńskiej i w wyniku terroru hitlerowskiego. Nazwiska tych osób figurują na dwóch tablicach, znajdujących się w kostnicy-mauzoleum na cmentarzu parafialnym przy ul. Poległych Bohaterów. Z boku bloku znajduje się tablica z herbem Gębic. Na początku chodnika prowadzącego do pomnika ustawiono dwa kuliste kamienie – pomniki przyrody.