Miejsca Pamięci

GIECZ (gmina Dominowo, powiat średzki)

Na cmentarzu parafialnym (położonym przy drodze do Targowej Górki), na lewo od głównej dróżki, spoczywa Wincenty Siwek (1897-1919) z Marianowa, sierżant z 2. kompanii średzkiej, ciężko ranny w czasie walk o Kcynię i zmarły 7 II (według LS poległy 8 II pod Grębowem). Mogiła ziemna ma obramowanie betonowe i nagrobek z krzyżem wykonany ze sztucznego kamienia stylizowanego na marmur, na którego cokole widnieje wyryty napis informacyjny. Otoczenie grobu wyłożono kostkami granitowymi.