Miejsca Pamięci

GŁUSZYNA (południowo-wschodnia dzielnica Poznania)

Na starym cmentarzu parafii św. Jakuba (ul. Głuszyna 165), blisko końca poprzecznej dróżki po prawej stronie, pochowany jest Franciszek Styziński (1895-1919), szeregowiec z 8. kompanii 10. pułku strzelców wielkopolskich, poległy 11 IV pod Nakłem (według LS pod Kcynią). Mogiła ziemna ma betonowe obramowanie i ceglany otynkowany nagrobek z cokołem, na którym umieszczono betonową rzeźbę Pietà. We wnęce nagrobka znajduje się tablica marmurowa z napisem informacyjnym. Nagrobek został odnowiony w 2001 r.