Miejsca Pamięci

GNIEWKOWO (miasto w powiecie inowrocławskim)

Na pl. Powstańców Wlkp. (przy obwodnicy szosy nr 15) odsłonięto 11 XI 2003 r. pomnik w formie głazu narzutowego ustawionego na cokole licowanym kostkami kamiennymi. Na jego przedniej zeszlifowanej stronie znajduje się podobizna krzyża powstańczego i napis upamiętniający Gerharda Pająkowskiego, plutonowego z pułku piechoty z Torunia, który zginął 17 I 1920 r. w pobliskiej wsi Lipie, gdy oddział Grenzschutzu ostrzelał żołnierzy Wojska Polskiego obejmujących ten teren w wyniku realizacji postanowień traktatu wersalskiego (w LS nie jest odnotowany). Poprzedni pomnik, ustawiony 30 V 1939 r. na Rynku, zniszczyli hitlerowcy. G. Pająkowski spoczął na cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu.