Miejsca Pamięci

GOŁAŃCZ (miasto w powiecie wągrowieckim)

1. W północno-zachodnim narożniku Rynku od 1962 r. stoi pomnik w formie słupa o przekroju prostokątnym, zbudowany z elementów kamiennych i zwieńczony betonowym krzyżem Virtuti Militari na kuli. Od frontu widnieje na nim tablica marmurowa z napisem ku czci poległych i pomordowanych za wolność Ojczyzny oraz datami 1918 – 1939 – 1945.

2. Na kamienicy przy Rynku 25 tabliczką kamienną oznaczono miejsce, gdzie w latach 1918-19 była siedziba miejscowej Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Rady Ludowej.