Miejsca Pamięci

GOLINA (gmina Jarocin, powiat jarociński)

Wśród osób pochowanych na cmentarzu przy kościele parafialnym jest 18-letni powstaniec wielkopolski Andrzej Parysek, żołnierz 8. pułku (w LS nie został odnotowany). Grób, znajdujący się po wschodniej stronie kościoła, ma kamienną płytę z napisem informacyjnym i taki sam krzyż na cokole z kostek granitowych.