Miejsca Pamięci

GOLEJEWKO (gmina Pakosław, powiat rawicki)

1. Przed kościołem parafialnym wzniesiono w 1922 r. pomnik ku czci ofiar I wojny światowej i osób poległych w latach 1918-20. Ma on formę rzeźbionej grupy pasyjnej na wysokim kwadratowym cokole, murowanym z cegieł i otynkowanym, po którego bokach umieszczono rzeźbione orły w koronach, a poniżej marmurowe tablice z nazwiskami 128 poległych i u dołu datę 1919. Na tablicy od strony wschodniej wypisano m.in. u dołu nazwiska powstańców: Wincentego Mencla (patrz niżej), Stanisława Olszaka (1888-1919), zmarłego z ran 25 V w Poznaniu, i Franciszka Tyczyńskiego (1895-1919), poległego 6 II (według LS 4 II) pod Sarnową. Na południowej tablicy widnieje m.in. nazwisko Tomasza Krystka z Golejewa (patrz niżej). Tablice te przetrwały okres okupacji hitlerowskiej, gdyż były ukryte w podziemiach kościoła.

2. Na cmentarzu parafialnym, przy płocie od strony szosy na prawo od bramy, znajduje się wspólna mogiła powstańców wielkopolskich – strzelców z 6. kompanii 11. pułku piechoty, poległych 4 II 1919 r. w walkach o Rawicz. Grób ma nagrobek lastrykowy z kamiennym krzyżem. Pośrodku w 1988 r. umieszczono płytę betonową, na której wypisano nazwiska: Tomasza Krystka (1900-19), Stanisława Mencla (1899-1919; według LS poległ 14 I) i Wincentego Mencla (1890-1919; według LS poległ pod Szymanowem).